Covid-19

Wytyczne GIS-środki ochrony osobistej w POZ

Autor: biuro@pz.podlasie.pl 16 marca, 2021

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał wytyczne i schemat postępowania dla POZ i NiŚOP w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Zawarte są w nich informacje, w jaki sposób postępować z pacjentami przyporządkowanymi do różnych kryteriów epidemiologicznych. Dokument zawiera także wytyczne dla zarządzających placówką, jakie zalecenia należy spełnić oraz w jaki sposób dbać o zdrowie i bezpieczeństwo personelu przychodni.

Koronawirus i COVID-19 – wytyczne dla placówek:

1. W widocznym miejscu należy umieścić numery do: powiatowej stacji epidemiologicznej, firmy wykonującej transport sanitarny dla pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem i oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

2. Przeprowadzić szkolenia dla personelu obsługującego rejestrację, zarówno dla pacjentów z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2, jak i dla pozostałych pacjentów.

3. Przeprowadzić szkolenia dla całego personelu, które dotyczyć będzie postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

4. Należy tak zorganizować stanowiska rejestracji, by pacjenci przebywali w odległości minimum 1 m (najlepiej 2 m) od siebie.

5. Należy zadbać o częste, dokładne mycie i odkażanie powierzchni i sprzętów przez personel sprzątający.
Zobacz katalog zamgławiaczy i sprzętu do dezynfekcji >> 

6. Dezynfekować klamki, gałki oraz blaty biurek i ladę rejestracji kilka razy w ciągu dnia.
Zobacz katalog preparatów do odkażania>>

7. Zaleca się wietrzyć pomieszczenia, nawet kilkukrotnie w ciągu dnia.

8. Zaleca się zlikwidować miejsca tzw. kąciki zabaw dla dzieci, usunąć wszelkie zabawki oraz zbędne przedmioty z poczekalni (np. czasopisma, dystrybutory z wodą itd.)

9. Zapewnić odpowiednią ilość jednorazowej odzieży ochronnej dla personelu.
Sprawdź ofertę medycznych artykułów ochronnych dla personelu>>

10. Zaleca się poinstruować personel na temat szczególnego przestrzegania standardowych zasad higieny:
– dezynfekcja stetoskopów i innego drobnego sprzętu po każdym użyciu
– dokładne mycie i dezynfekcja dłoni (zobacz 
Płyn do dezynfekcji dłoni>>)
– zdjęcie biżuterii i zegarka w pracy

11. Nie ma konieczności ciągłej pracy personelu w maskach ani w kombinezonach ochronnych.

12. Jeśli zajdzie kontakt z pacjentem z kryterium epidemiologicznym C, wówczas należy zapewnić personelowi maseczkęrękawiczki i fartuch ochronny jednorazowy.

13. Personel mający bliski kontakt z pacjentem bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania wyniku testu pacjenta.

GIS podaje także wytyczne w kwestii postępowania po zabraniu z placówki pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 przez transport. Co należy zrobić?

1. Wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, gdzie przebywał pacjent – następnie należy je dokładnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble i sprzęt – po dezynfekcji mogą być ponownie używane.

2. Wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał pacjent.

3. Zdezynfekować drogę dojścia pacjenta do pomieszczenia oraz elementy, których mógł dotykać pacjent, np.: poręcze schodów, klamki, lady.

4. Ustalić, czy personel zajmujący się pacjentem był odpowiednio zabezpieczony i czy miał bliski kontakt z pacjentem.

Praktyka pokazuje, że przychodnie i inne placówki medyczne wyposażają obszar wejścia i rejestracji dodatkowo w:
• stanowiska do samoobsługowej dezynfekcji rąk (
zobacz>>)
• jednorazowe, osobno pakowane rękawiczki foliowe dla pacjentów (
zobacz produkt>>)
• płyny i żele do dezynfekcji rąk, np. 
Imasept lub Aseptic gel

Jakie standardowe środki ochrony osobistej (PPE) powinny być stosowane przez personel w kontakcie z pacjentami?

Obecnie wobec wszystkich pacjentów należy zachować środki ochrony obejmujące:
• higienę rąk i dróg oddechowych
• stosowanie środków ochrony indywidualnej (PPE) zgodnie z oceną ryzyka zakażenia
• dezynfekcję i 
sterylizację sprzętu medycznego
• prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami medycznymi.

Warto zadbać także o środki indywidualnej ochrony osobistej dla personelu medycznego, który ma styczność lub zajmuje się opieką nad pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Do tego wyposażenia należą co najmniej:
• produkty ochraniające drogi oddechowe, w tym 
maski o standardzie Filtering Face Piece 2 (FFP2) lub 3 (FFP3)
• środki zabezpieczające oczy, czyli gogle lub 
przyłbica
• ochraniacze na ciało, np. nieprzemakalny 
fartuch z długimi rękawami
• rękawiczki jednorazowe ochraniające ręce.

Źródła:

  1. [GIS] Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ (dostęp dn. 11.09.2020): https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz
  2. [GIS] Koronawirus SARS-CoV-2 – Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ (dostęp dn. 11.09.2020): https://www.gov.pl/attachment/fefe65aa-e150-4271-9a2b-9782c80ca958
  3. Rymer W., Wroczyńska A., Matkowska-Kocjan A.: COVID-19 – aktualny stan wiedzy. Med. Prakt., 2020; 3: 102–121

 

Poprzedni wpis

Zalecenie Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Następny wpis

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące minimalnych środków ochrony osobistej dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej

Szukaj

Wydarzenia

kwiecień 2024

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Wydarzenia dla kwiecień

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

2

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

5

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

6

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

7

Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Wydarzenia dla kwiecień

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

9

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

12

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

13

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

14

Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Wydarzenia dla kwiecień

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

16

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

19

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

20

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

21

Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Wydarzenia dla kwiecień

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

23

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

26

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

27

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

28

Brak wydarzeń
29
30
1
2
3
4
5
Wydarzenia dla kwiecień

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

30

Brak wydarzeń