O nas

Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie jest jedyną organizacją na Podlasiu skupiająca zarówno świadczeniodawców podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Dzisiaj związek zrzesza 167 podmiotów działających w POZ oraz 18 podmiotów AOS.

Od 17 lat budujemy kompetencje ekspertów i relacje z decydentami.
Wraz z innymi Związkami ,w ramach Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, negocjujemy z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia warunki naszych umów.

To co wszyscy mamy zapisane w umowach z NFZ jest zasługą Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego.

Uczestniczymy w programach profilaktyki finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Naszym członkom oferujemy pomoc na wielu płaszczyznach, która przekłada się na wymierne korzyści w dziedzinie poprawy organizacji pracy Przychodni, kontaktów z instytucjami samorządowymi, z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Niemniej istotne są płynące z naszej działalności korzyści finansowe, które zapewniamy naszym członkom.

Związek dla swoich Członków prowadzi działalność:

Prawną

Radca prawny świadczy pomoc w zakresie prawnym, udziela indywidualnych porad, wyjaśnia zawiłe przepisy prawne, reprezentuje Panią przed organami administracji rządowej i samorządowej

Opiniotwórczą

Zespół prawny opiniuje wszystkie akty prawne oraz reprezentuje stanowiska członków przed organami administracji samorządowej i rządowej

Organizacyjno-administracyjną

Związek wspomaga Członków poprzez: informowanie o najważniejszych zmianach w prawie; poprzez przesyłanie opracowanych dokumentów, wzorów, informowanie o wymaganej sprawozdawczości, organizując szkolenia

Szkoleniową

Członkowie i ich pracownicy mogą bezpłatnie lub za niewielką opłatą korzystać ze szkoleń branżowych.

Handlową

Związek posiada swoja grupę zakupową, której cel działania jest skoncentrowany na lepszych warunkach zakupów dla placówek medycznych.

Dotacje unijne

Związek aktywnie wspiera swoich członków w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Zarząd

Prezes Zarządu

Joanna Zabielska-Cieciuch

Prezes Zarządu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. Ekspert Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w Komisji Zdrowia Sejmu RP.

Wiceprezes Zarządu

Joanna Szeląg

Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. Ekspert Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Wiceprezes Zarządu

Adam Boruch

Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. Wiceprezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku. Specjalista medycyny rodzinnej.

Wiceprezes Zarządu

Ałła Sosna-Pawluczuk

Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, lider powiatu bielskiego. Pediatra, specjalista medycyny rodzinnej.

Skarbnik Zarządu

Anna Rogalewska

Skarbnik Zarządu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, lider powiatu białostockiego. Specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych.

Sekretarz Zarządu

Zbigniew Kossakowski

Sekretarz Zarządu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. Pediatra, specjalista medycyny rodzinnej.

Liderzy powiatowi:

Joanna Zabielska-Cieciuch

Miasto Białystok

Joanna Szeląg

Miasto Białystok

Anna Rogalewska

Powiat Białostocki

Ałła Sosna-Pawluczuk

Powiat Bielski

Sławomir Chmaro

Powiat Sokólski

Mirosław Tkaczuk

Powiat Siemiatycki

Alicja Kurasińska

Powiat Wysokomazowiecki

Robert Suchodolski

Powiat Kolneński

Krzysztof Miernik

Powiat Łomżyński

Wiesława Drejer-Przekop

Powiat Augustowski

Jacek Obrączka

Powiat Suwalski i Sejneński

Maciej Makarewicz

Powiat Grajewski

Kontakt
tel: 85 651 01 71 tel/fax: 85 744 37 97 e-mail: biuro@pz.podlasie.pl

nr konta: 48 1020 1332 0000 1602 0210 0154

Biuro

Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców
Porozumienie Zielonogórskie

ul. Hetmańska 40 lok. 103

15-727 Białystok

Biuro czynne w godzinach: 8:00-16:00

Kierownik Biura: Anna Maria Łapińska

tel. kom.: 515-126-600