2021

Pracodawcy POZ wnioskują o korektę zaproponowanych przez AOTMIT wycen

Autor: biuro@pz.podlasie.pl 27 czerwca, 2024

Organizacje zrzeszające pracodawców POZ wnioskują o korektę zaproponowanych przez AOTMIT wycen związanych z obligatoryjnym wzrostem wynagrodzeń. Ich zdaniem zaproponowane przez agencję środki są niewystarczające, żeby wypłacić personelowi należne im środki podwyżkowe. Pismo w tej sprawie trafiło do Izabeli Leszczyny, minister zdrowia, Daniela Rutkowskiego, prezesa AOTMiT oraz Filipa Nowaka, prezesa NFZ. W ocenie autorów petycji metodologia opisana w Raporcie w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (…) posiada błędy merytoryczne w zakresie szacowania kosztów kwoty podwyżek dla POZ – w ich opinii niejasny jest dobór podmiotów, od których pozyskano dane (ich liczba i rodzaj).

„Stanowczo protestujemy przeciwko rażącej nierówności w podziale środków podwyżkowych, wynikającej najprawdopodobniej z błędów metodologicznych. Rekomendacja wskazuje na podwyżkę o 5,36 proc. stawki kapitacyjnej podstawowej opieki zdrowotnej, przy podwyżce wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej ogółem o 11,09 proc.”  – czytamy we wspólnym dokumencie Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Stowarzyszenia IFIC Polska. Pismo jest reakcją na zatwierdzone 24 maja 2024 r. przez prezesa AOTMiT rekomendacje nr 48/2024 w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zdaniem środowiska POZ metodologia opisana w Raporcie w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (…) posiada błędy merytoryczne w zakresie szacowania kosztów kwoty podwyżek dla POZ – niejasny jest dobór próby podmiotów, od których pozyskano dane (ich liczba i rodzaj).

„Wynikający z przepisów wzrost wynagrodzeń to 12,76 proc. Przeciętne koszty osobowe w większości POZ to ok. 70 proc. budżetu placówek, wzrost stawki kapitacyjnej w wysokości 5,36 proc. nie pozwoli na sfinansowanie wymaganych podwyżek. Zatem zmiana stawki kapitacyjnej powinna wynosić 9,1 proc.”. Domagamy się skorygowania błędów w metodologii i przeprowadzenia poprawnych wyliczeń niedyskryminujących POZ.  W obecnym kształcie podział jest nieuczciwy, marginalizujący rolę POZ w systemie opieki zdrowotnej i będzie czynnikiem dalej umacniającym odwróconą piramidę świadczeń. Położenie nacisku na wzrost kosztów szpitalnych utrwala nieeuropejskie zasady organizacji świadczeń i lobby szpitalne” – czytamy w piśmie.

Autorzy listu zwracają także uwagę, że „przywracanie właściwych proporcji piramidy świadczeń jest jednym z zadeklarowanych ostatnio celów strategicznych Ministerstwa Zdrowia.  Reforma wdrażająca koordynowaną opiekę zdrowotną wprowadziła mierzalne cele i wyższą jakość usług, które coraz więcej placówek chce oferować swoim pacjentom. Wyższa jakość wymaga adekwatnej wyceny, powiązanej ze sprawozdawczością, a niezrozumienie tej kwestii prezentowane w podejściu do wycen rozczarowuje i umacnia wieloletnią tradycję oszczędzania na pacjentach celem „optymalizacji” kosztów. Równocześnie, mając na uwadze efektywność wydatkowanych środków publicznych oraz poprawę budowy wartości systemowej w podstawowej opiece zdrowotnej, zwracamy się z prośbą o kontynuowanie reform w tym zakresie, jak mapowanie potrzeb populacji ze względu na jej specyfikę, stosowania adekwatnych do niej wskaźników wykonania usług i diagnostyki, premiowania osiągania efektów populacyjnych. W przygotowanym do tego systemie wzrost wydatków na POZ jest inwestycją w zdrowie populacji i budowę odporności systemu”.

Poprzedni wpis

Nie lekceważmy kleszczy. Mogą przenosić śmiertelnie groźne choroby

Następny wpis

Opieka koordynowana pomaga lekarzom POZ w leczeniu diabetyków

Szukaj

Wydarzenia

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Wydarzenia dla lipiec

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

2

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

5

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

6

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

7

Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Wydarzenia dla lipiec

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

9

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

12

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

13

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

14

Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Wydarzenia dla lipiec

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

16

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

19

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

20

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

21

Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Wydarzenia dla lipiec

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

23

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

26

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

27

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

28

Brak wydarzeń
29
30
31
1
2
3
4
Wydarzenia dla lipiec

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

30

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla lipiec

31

Brak wydarzeń