Covid-19

Wizyty domowe w czasach zagrożenia COVID-19

Autor: biuro@pz.podlasie.pl 16 marca, 2021

WIZYTY DOMOWE
W CZASACH ZAGROŻENIA COVID-19

wersja 2 z dnia 5.04.2020

lek. med. Izabela Bętkowska – specjalista medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej

lek. med. Zofia Malec – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej

dr n. med. Wiesława Fabian – specjalista medycyny rodzinnej, członek Zarządu KLRwP

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultant Krajowy, Prezes ZG PTMR
WIZYTA DOMOWA W DOBIE COVID-19

• Rozważmy tylko w przypadku gdy przedstawiona w wywiadzie telefonicznym sytuacja kliniczna grozi pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta i wykorzystano możliwości porady telefonicznej i innych form kontaktu, np. wideorozmów
(Skype, WhatsApp)

• W trakcie wizyty zmaksymalizować bezpieczeństwo chorego i personelu medycznego w zakresie transmisji wirusa

• Zarówno PACJENT jak i PERSONEL może być źródłem zakażenia
PRZED KWALIFIKACJĄ DO WIZYTY DOMOWEJ – OCENA RYZYKA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS COVID-19

Konieczny wywiad epidemiologiczny – ocena ryzyka COVID-19:

• Czy miał/a Pani/Pan w ciągu ostatnich 14 dni bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub jest ono prawdopodobne? TAK / NIE

• Jeśli tak, to kiedy? i z kim?

• Czy pacjent lub ktoś z domowników poddany jest kwarantannie z powodu podejrzenia COVID-19?

• Czy u pacjenta lub u członków rodziny występują:

kaszel, duszność i temperatura ciała powyżej 38°C, inne objawy infekcyjne?
PRZED KWALIFIKACJĄ DO WIZYTY DOMOWEJ

ROZWAŻYĆ! – Czy zgłaszane objawy nie mają związku z podstawową chorobą np. zawansowaną chorobą nowotworową? Pacjent z przewlekłym kaszlem i dusznością pochodzenia nowotworowego nie jest dla nas groźniejszy, niż jakikolwiek inny pacjent bezobjawowy.

WIĘKSZA CZUJNOŚĆ! – gdy objawy infekcyjne pojawiły się niedawno i nagle.

• Przypadki podejrzenia COVID-19 należy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia zgłosić do PSSE i do czasu wykluczenia COVID-19 w razie pogorszenia stanu zdrowia wymagającego interwencji kierować pacjenta do dedykowanego szpitala zakaźnego (np. chory z zawałem serca i

COVID-19, chory z niedrożnością p.pokarmowego w przebiegu nowotworu i z COVID-19)

• Możemy iść na wizytę do chorego który odbył cały 14 dniowy okres kwarantanny lub gdy otrzymał negatywny wynik w kierunku SARS COVID-19.
PO DECYZJI, ŻE WIZYTA BĘDZIE REALIZOWANA

Wstępny wywiad telefoniczny

(przez telefon lub za pomocą wideorozmów)

• Zebrać i zapisać jak najwięcej informacji aby czas wizyty ograniczyć tylko do badania przedmiotowego chorego / ew. zabiegu.

• Uprzedzić pacjenta/rodzinę, że wizyta będzie krótka i omówienie nastąpi znowu przez telefon.
PLANOWANIE WIZYTY DOMOWEJ

• Poinformować pacjenta przez telefon, że wizyta lekarza / pielęgniarki wiąże się z ryzykiem zawleczenia zakażeń COVID-19 przez personel medyczny będący w okresie bezobjawowym i uzyskać zgodę ustną na wizytę

• Poprosić o wywietrzenie pokoju w którym przebywa pacjent przed wizytą, oraz aby przy pacjencie przebywał tylko jeden opiekun

• Zachowywać zasady ograniczenia kontaktu fizycznego przy każdym podpisywaniu dokumentów, używanie przez pacjenta własnego długopisu, ograniczenie dotykania kartek.

• Do domu pacjenta wnosimy minimum potrzebnego sprzętu i toreb

• Bez pierścionków, obrączek, bransoletek i zegarków (“nic poniżej łokcia”),
ZALECANE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ NA WIZYCIE DOMOWEJ:

• maseczka co najmniej chirurgiczna

• ochrona oczu (gogle lub okulary medyczne lub przyłbica)

• ochronny fartuch medyczny z długim rękawem


ochrona włosów

„Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony

rękawiczki jednorazowe
indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i

zakresu podejmowanych czynności” Medycyna Praktyczna, Opracowanie polskie Piotr

Filberek, na podstawie: Rational use of personal protective equipment for coronavirus

maseczka dla pacjenta
disease 2019 (COVID-19), Interim guidance 27 lutego 2020, World Health Organization

ZALECANE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ NA WIZYCIE DOMOWEJ:

Dodatkowo, gdy przewidujemy kontakt z wydzielinami pacjenta

(cewnikowanie, opatrunki np. na guzach w okolicy j. ustnej albo odbytu,

wymiana rurki tracheostomijnej), środki ochrony osobistej powinny być wzmocnione o:

• maskę wyższej klasy FFP3, FFP2, (jeśli z zastawką- dodatkowo na zewnątrz maseczkę chirurgiczną)

• koniecznie szczelne gogle lub przyłbicę

• fartuch wodoodporny.

Dotyczy to też, a może szczególnie, pielęgniarek środowiskowych.
WYCZERPYWANIE SIĘ/BRAK DOSTĘPNOŚCI ZALECANYCH ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ

Każdy ośrodek udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do zapewnienia zalecanych środków ochrony osobistej.

W przypadku ich wyczerpania podejmując decyzję o wykorzystaniu zastępczych, nieatestowanych środków ochrony osobistej należy kierować się rekomendacjami

Towarzystw Lekarskich, renomowanych organizacji ochrony przed chorobami

zakaźnymi (CDC, ECDC), WHO i obowiązującymi przepisami prawa.

Strategie optymalizacji zapasów respiratorów N95: Kryzys / Alternatywne strategie 17.03.2020 CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-strategies.html
SKUTECZNOŚĆ I OGRANICZENIA MASECZEK

• Maseczka chirurgiczna stanowi mniejszą ochronę pracownika niż FFP2 lub FFP3, ale w znacznym stopniu zapobiega roznoszeniu zakażenia przez pracownika.

• W noszeniu maseczek chirurgicznych przez cały personel panuje zasada: “Moja maseczka chroni Ciebie, a Twoja chroni mnie”, dlatego potencjalnie zakażony pacjent powinien być zaopatrzony w ochronę ust i nosa choćby maseczką wykonaną w domu.

• Osoba stosująca maseczkę z zastawką powinna dodatkowo stosować maseczkę chirurgiczną , gdyż zastawka przepuszcza niefiltrowany wydech i nie zapobiega roznoszeniu zakażenia.

• Przy procedurach generujących aerozol lub w rejonach dużego narażenia maseczki z zastawką mogą nie być wystarczającą ochroną. Wymagają dodatkowego osłonięcia np. maseczką chirurgiczną.

• W skuteczności maseczki ważne jest jej dokładne przyleganie do twarzy.

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-
coronavirus-infection-prevention-and-control/covid-19-personal-
protective-equipment-ppe
“Prevention and Control of Infections in Hospitals. Practice and
Theory.” Authors: Andersen, Bjørg Marit. 2019 (str.140-142)
PRZEBIEG WIZYTY DOMOWEJ

• Wywiad telefoniczny – zebrać i zapisać jak największą ilość informacji

• Rozmowa z chorym odbywa się w zachowaniu BEZPIECZNEJ ODLEGŁOSCI PONAD 2m. nie powtarzać przy chorym zebranych informacji, krótko skomentować „pamiętam informacje przekazane telefonicznie”

• Badanie chorego skracamy maksymalnie o ile to możliwe, pomiar temperatury i saturacji, badanie przedmiotowe w zakresie adekwatnym do sytuacji klinicznej

• Krótko informujemy o zaleceniach i wyjaśniamy pilne wątpliwości przesuwając dalszą konwersację na rozmowę telefoniczną
PRZEBIEG WIZYTY DOMOWEJ

• Czas trwania wizyty od wejścia do wyjścia do MAKSYMALNIE 15 minut

• Środki ochrony zdjąć w sposób bezpieczny, wrzucić do czerwonego worka,

• Ręce i nadgarstki umyć wodą z mydłem i zdezynfekować

• Zdezynfekować drobny sprzęt medyczny stetoskop, ciśnieniomierz i pulsoksymetr.

• Ciśnieniomierz jest bardzo trudno skutecznie zdezynfekować – tam, gdzie to możliwe używamy ciśnieniomierzy pacjentów

• Zdezynfekować telefon komórkowy, pieczątkę, długopis i dotykane elementy samochodu.
ROZMOWA TELEFONICZNA PO WIZYCIE DOMOWEJ

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA Z WIZYTY: numery recept i zleceń na zaopatrzenie, dawkowanie, ew. objawy niepokojące, odpowiadamy na pytania dotyczące opieki nad chorym i leczenia

ZALECENIA OGÓLNE:

• izolacja tj. unikanie odwiedzin osoby chorej i wychodzenia z domu przez opiekunów chorego poza tym gdy to konieczne, a wtedy zachowywanie dystansu 2 metrów od innych osób,

• wzmożenie higieny, częste mycie rąk, wietrzenie, mycie klamek, uchwytów, baterii łazienkowych…

• zasłanianie nosa i ust w przypadku kaszlu lub kichania,

• kontakt w razie niepokojących objawów – POZ, Pogotowie Ratunkowe
STWIERDZANIE ZGONU

• Przed wizytą w celu stwierdzenia zgonu należy przeprowadzić wywiad epidemiologiczny dotyczący zmarłego pacjenta jak i osób się nim opiekujących celem wykrycia podejrzanych lub pewnych przypadków zakażenia COVID-19 (osób w kwarantannie).

• W przypadku stwierdzania zgonu u pacjenta znanego lekarzowi i z powodu znanej przyczyny zgonu (np. choroba nowotworowa) konieczne środki osobistej ochrony i skrócenie wizyty do max 15 minut jak w trakcie wizyty w domu chorego (maseczka chirurgiczna, rękawiczki, gogle lub okulary lub przyłbica, fartuch).

• W sprawie stwierdzania zgonu, są publikowane oddzielne materiały.

Poprzedni wpis

Wartość diagnostyczna testów antygenowych

Następny wpis

Lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego są rozczarowani brakiem realizacji ustaleń z ministrem zdrowia z 2020

Szukaj

Wydarzenia

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
1
2
3
4
5
Wydarzenia dla maj

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

2

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

5

Brak wydarzeń
6
7
8
9
10
11
12
Wydarzenia dla maj

6

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

7

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

9

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

12

Brak wydarzeń
13
14
15
16
17
18
19
Wydarzenia dla maj

13

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

14

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

16

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

19

Brak wydarzeń
20
21
22
23
24
25
26
Wydarzenia dla maj

20

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

21

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

23

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

26

Brak wydarzeń
27
28
29
30
31
1
2
Wydarzenia dla maj

27

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

28

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

30

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla maj

31

Brak wydarzeń