Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców

Treść kodeksu RODO zaakceptowana przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: biuro@pz.podlasie.pl 22 lutego, 2021

Treść kodeksu RODO zaakceptowana przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(22.02.2021) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował projekt kodeksu postępowania RODO dla małych placówek medycznych opracowanego przez Federację Porozumienie Zielonogórskie we współpracy eksperckiej z firmą JAMANO. W opinii z 15 lutego 2021 r. Prezes UODO wskazał, że kodeks jest zgodny z RODO i spełnia kryteria określone przez Europejską Radę Ochrony Danych, takie jak: ułatwienie skutecznego stosowania RODO czy też zapewnienie wystarczających zabezpieczeń.

Jak stwierdził Krzysztof Król, naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji UODO: „Opinia o zgodności projektu kodeksu z RODO pozwala przystąpić do oceny podmiotu monitorującego kodeks w ramach postępowania przed Prezesem Urzędu i ewentualnej akredytacji tego ciała nadzorującego stosowanie kodeksu. Następnie możliwe będzie ostateczne zatwierdzenie kodeksu i przyjmowanie przez podmiot monitorujący członków zapewniających wysoki poziom ochrony danych pacjentów.”

Rozstrzygnięcie Prezesa UODO kończy ponad 2-letni okres pracy nad treścią kodeksu i daje placówkom medycznym możliwość rozpoczęcia przygotowań do przystąpienia i stosowania kodeksu. Prace nad procedurą przystępowania do kodeksu już trwają.

To co wyróżnia ten kodeks to fakt, że został napisany jasnym i zrozumiałym językiem oraz posługuje się wieloma praktycznymi przykładami wyjaśniającymi i doprecyzowującymi poszczególne przepisy RODO. Sam kodeks jest przejrzysty i przystępny – zarówno dla małych placówek medycznych i ich pracowników, którzy będą go stosować, jak i dla pacjentów, których dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z kodeksem.

Konsultacje społeczne

Przed złożeniem do UODO kodeks był szeroko konsultowany z placówkami medycznymi, tak by przyjęte w nim rozwiązania odpowiadały na realne potrzeby tych, którzy będą go później stosować. Autorzy kodeksu uzyskali również pozytywne opinie Fundacji Panoptykon, Fundacji Urszuli Jaworskiej oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego – podmiotów reprezentujących różne grupy interesariuszy, które miały okazję złożyć swoje wnioski i uwagi do kodeksu.

Po co te kodeksy?

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. RODO nakłada wiele obowiązków na podmioty przetwarzające dane osobowe. Placówki medyczne do takich podmiotów należą, a dodatkowo dane, którymi dysponują (dane o stanie zdrowia) są danymi wrażliwymi, wymagającymi szczególnej ochrony.

RODO nie zawiera jednak konkretnych wskazówek jakie środki należy wdrożyć by chronić dane osobowe pacjentów – celem kodeksu Porozumienia Zielonogórskiego jest doprecyzowanie tych przepisów i wskazanie modelowych rozwiązań, które mają służyć większemu bezpieczeństwu danych pacjentów.

Te rozwiązania to efekt ponad tysiąca audytów ochrony danych osobowych przeprowadzonych przez JAMANO w poradniach POZ i AOS, w większości zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim. Dzięki takiemu praktycznemu podejściu do ochrony danych osobowych, małe placówki medyczne będą mogły znaleźć w kodeksie realną pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu skomplikowanych przepisów RODO. To bardzo istotne, ponieważ RODO wprowadziło system kar finansowych za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Większa ochrona danych osobowych pacjentów

W jaki sposób należy spełniać obowiązki informacyjne, jak realizować prawa pacjentów, w jaki sposób zabezpieczać dane pacjentów? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiada kodeks.

Choć przystąpienie do kodeksu nie jest obowiązkowe, jego twórcy liczą na to, że zaproponowana forma zachęci placówki medyczne do wdrożenia zasad w nim opisanych, a tym samym podniesie poziom ochrony przetwarzanych przez placówki danych osobowych i zabezpieczy je przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi i biznesowymi.

Co więcej, stosowanie zatwierdzonych przez Prezesa UODO kodeksów będzie brane pod uwagę m.in. w przypadku ustalania kary pieniężnej za naruszenie RODO. Podany do publicznej wiadomości kodeks dla małych placówek medycznych oraz informacja o tym, że dana placówka do niego przystąpiła, może także pozytywnie wpłynąć na postrzeganie tej placówki przez samych pacjentów.

Poprzedni wpis

Medyczne absurdy ograniczania teleporad

Następny wpis

Szczepienia w chaosie, ale wszystko dla pacjentów

Szukaj

Wydarzenia

kwiecień 2024

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Wydarzenia dla kwiecień

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

2

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

5

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

6

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

7

Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Wydarzenia dla kwiecień

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

9

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

12

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

13

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

14

Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Wydarzenia dla kwiecień

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

16

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

19

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

20

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

21

Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Wydarzenia dla kwiecień

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

23

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

26

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

27

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

28

Brak wydarzeń
29
30
1
2
3
4
5
Wydarzenia dla kwiecień

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

30

Brak wydarzeń