2022

Porozumienie dla dobra pacjentów

Autor: biuro@pz.podlasie.pl 30 listopada, 2022

Zespół Negocjacyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie zakończył rozmowy z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Po wielu tygodniach negocjacji, zarówno personel poradni medycyny rodzinnej, jak i pacjenci mogą odetchnąć z ulgą. Uzyskane porozumienie pozwoli na rozwój POZ, a przede wszystkim zabezpieczy potrzeby chorych, również tych z obszarów wiejskich.

O wątpliwościach związanych z aneksami do umów z NFZ, ale również tych z projektem opieki koordynowanej w POZ, środowisko mówi od dawna. Ostrożność w podjęciu decyzji o wdrożeniu do poradni opieki koordynowanej wynikała z wielu czynników, między innymi niezadowalającego poziomu finansowania oraz wielu niewiadomych i braku wsparcia ze strony regionalnych oddziałów Funduszu. Lekarze rodzinni obawiali się również, że opieka koordynowana w swoich założeniach wyklucza placówki z obszarów wiejskich, utrudniając pacjentom dostęp do świadczeń. Kontrowersje budził też okres umów, które zgodnie z nadesłanym przez NFZ aneksem miałyby być podpisane na czas nieokreślony.

Negocjacje trwały wiele tygodni, ponieważ musieliśmy właściwie rozpoznać i zadbać o potrzeby lekarzy rodzinnych zrzeszonych w Federacji, ale przede wszystkim o potrzeby naszych pacjentów i zapewnienie im ciągłości świadczeń. Wspólnie z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia wypracowaliśmy kompromis, który zgodnie z kluczowym zadaniem Federacji ma zapewnić ochronę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Cieszymy się, że zawarte porozumienie wzmacnia jednocześnie medycynę rodzinną, która jako fundament systemu ochrony zdrowia powinna być odpowiednio zabezpieczona – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Zespół Negocjacyjny FPZ doprowadził do porozumienia, które gwarantuje stabilne zabezpieczenie potrzeb pacjentów aż do kwietnia 2025 roku. Dodatkowo w ramach negocjacji zabezpieczono potrzeby dzieci oraz seniorów i osób cierpiących na choroby przewlekłe. Ustalone warunki odpowiadają na wyzwania związane ze wzrostem inflacji, dodatkowo upowszechniają narzędzia poprawiające jakość opieki w POZ. Jednym z nich ma być opieka koordynowana, która na obecnym etapie pozwala również małych podmiotom wdrażać projekt. W wyniku tych rozmów, NFZ zwiększy nakłady na POZ o około 420 mln zł.

Wieloletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu negocjacji, jak również poradni medycyny rodzinnej pozwoliło na przeprowadzenie trudnych, długotrwałych rozmów z Prezesem Funduszu, aż do uzyskania dobrego dla obydwu stron porozumienia. Teraz kluczowe będzie sprawne wdrożenie planowanych zmian. Wierzymy, że przyszłość medycyny rodzinnej w Polsce będzie się kształtować w oparciu o dialog ze środowiskiem, bo tylko w ten sposób można wypracować dobre, celowane rozwiązania, których beneficjentami są pacjenci. – dodaje Marek Twardowski, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, przewodniczący zespołu negocjacyjnego.

Obecnie kluczowa dla rozwoju medycyny rodzinnej, a tym samym zabezpieczenia potrzeb pacjentów jest opieka koordynowana w POZ. Federacja Porozumienie Zielonogórskie od wielu miesięcy przekonuje, że jest to proces i wymaga czasu. Uzyskane porozumienie powinno jednak rozwiać wiele wątpliwości. Dodatkowo planowane są szkolenia dla personelu placówek medycy rodzinnej.

Największym wrogiem zmian jest niewiedza. Wszyscy potrzebujemy szkoleń i wsparcia, bo tylko w ten sposób będziemy mogli wykorzystać cały zasób możliwości, jakie opieka koordynowana ze sobą niesie. Chodzi przecież o to, aby lekarze rodzinni mogli dać swoim pacjentom nowe, lepsze możliwości leczenia, a osobom z obszarów o utrudnionym dostępnie do opieki zdrowotnej te możliwości istotnie zwiększyć. – dodaje Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

 

 

Poprzedni wpis

Opieka koordynowana – kilka tysięcy placówek w oczekiwaniu

Następny wpis

Pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO zatwierdzony

Szukaj

Wydarzenia

czerwiec 2024

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
31
1
2
Wydarzenia dla czerwiec

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

2

Brak wydarzeń
3
4
5
6
7
8
9
Wydarzenia dla czerwiec

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

5

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

6

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

7

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

9

Brak wydarzeń
10
11
12
13
14
15
16
Wydarzenia dla czerwiec

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

12

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

13

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

14

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

16

Brak wydarzeń
17
18
19
20
21
22
23
Wydarzenia dla czerwiec

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

19

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

20

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

21

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

23

Brak wydarzeń
24
25
26
27
28
29
30
Wydarzenia dla czerwiec

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

26

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

27

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

28

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

30

Brak wydarzeń
1
2
3
4
5
6
7