2024

Ponad miliard zł. z UE trafi do placówek POZ. Porozumienie Zielonogórskie zabiegało o te środki przez wiele lat…

Autor: biuro@pz.podlasie.pl 25 marca, 2024

Na ten cel przeznaczono dokładnie 1,25 mld zł, ale aż 80 proc. dofinansowania pochodzi z Funduszy Europejskich na infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEniKS) na lata 2021-2027. Pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa. Z programu będzie mogło skorzystać przynajmniej 2 tys. placówek POZ co oznacza, wsparcie, jakie otrzyma indywidualna placówka będzie liczone w setkach tysięcy złotych. Te środki pozwolą poprawić jakość opieki nad pacjentami.

– To jeden z większych, obok przygotowania założeń do opieki koordynowanej, sukcesów Federacji Porozumienia Zielonogórskiego – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji PZ. – W 2020 roku włączyliśmy się w tworzenie założeń do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. – Zespół naszych ekspertów przygotował materiał programowy, który zawierał kluczowe postulaty zmian systemowych w POZ. Dokument trafił do Komisji Europejskiej.

– To było wiele godzin pracy, spędzonych nad przygotowaniem merytorycznych dokumentów, na rozmowach i spotkaniach – mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. – Zwróciliśmy uwagę przedstawiciela Komisji Europejskiej m.in. na utrudniony dostęp do świadczeń POZ w rejonach wiejskich oraz na niewystarczające działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w stosunku do potrzeb i oczekiwań.

PZ postulowało także, by środki finansowe przekazane POZ w ramach funduszy unijnych wpłynęły również na poprawę skuteczności podejmowanych działań, w tym na profilaktykę.

– Zależy nam na poprawie realizacji populacyjnych programów badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i piersi u kobiet oraz raka jelita grubego, edukację w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz rekrutację na badania cytologiczne, mammografię i kolonoskopię na poziomie POZ – mówi Jacek Krajewski. – Naszym celem jest także poprawa wykrywalności czynników ryzyka chorób sercowo–naczyniowych oraz wczesnego wykrywania i leczenia dyslipidemii, otyłości, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Cieszy nas to, że w ramach opieki koordynowanej dostaliśmy już część „narzędzi”. Personel medyczny POZ ma teraz większe możliwości diagnostyki oraz konsultacji z innymi specjalistami – kardiologiem, pulmonologiem, endokrynologiem, diabetologiem i nefrologiem.

W dokumentach dla Komisji Europejskiej Porozumienie Zielonogórskie podkreślało także, że konieczne jest stworzenie kompleksowej opieki medycznej nad osobami starszymi i chorymi przewlekle, w miejscu zamieszkania, połączonej z opieką pielęgnacyjną i socjalną, wykorzystującą nowoczesne narzędzia telemedyczne.

Eksperci PZ wskazali kilka obszarów wymagających pilnej zmiany systemowej m.in. preferowanie przez instytucje państwowe medycyny naprawczej zamiast wzmacniania roli lekarzy i placówek POZ. Kolejnym problemem jest niewystarczająca i stale zmniejszająca się liczba lekarzy, pielęgniarek i położnych w POZ, będąca konsekwencją starzenia się oraz braku ułatwień i zachęt do uzyskania specjalizacji z medycyny rodzinnej przez lekarzy posiadających inne specjalizacje.

Z pieniędzy unijnych będzie mógł skorzystać każdy podmiot POZ, który ma podpisaną umowę z NFZ, a także nowo powstające przychodnie. Te środki mogą być przeznaczone na inwestycje, ważne, by poszerzały ofertę świadczeń: profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, opieki domowej i środowiskowej w POZ.

– Liczę, że dobrze wykorzystamy te fundusze – mówi Tomasz Zieliński. – Cieszę się, że podstawowa opieka zdrowotna ma zapewniony należyty udział w środkach europejskich. Poprawa warunków pracy specjalistów medycyny rodzinnej zawsze była naszym priorytetem i o to zabiegamy od lat. Ponad miliard złotych dofinansowania to ogromny sukces i szansa dla POZ. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej będziemy mogli poprawić jakość świadczonych usług.

W ramach pracy nad dokumentami dla Komisji Europejskiej Porozumienie Zielonogórskie przeprowadziło także badanie, którego celem było zidentyfikowanie w kontekście funduszy europejskich potrzeb, kluczowych problemów, zadań oraz skłonności inwestycyjnych sektora POZ w pięciu osiach priorytetowych: opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, ze szczególnymi potrzebami, profilaktyka i diagnostyka, jakość i dostępność, personel, organizacja praktyki. Na podstawie wyników ankiety federacja przygotowała propozycję zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, którą nazwała “Piątką dla POZ”.

“Piątka dla POZ”: propozycja PZ dotyczące reformy w podstawowej opiece zdrowotnej

 

  1. Wzmocnienie roli lekarza POZ jako koordynatora i przewodnika w systemie opieki zdrowotnej.
  2. Dostosowanie infrastruktury i zasobów kadrowych POZ do realizowanych zadań.
  3. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz efektywności i dostępności systemu opieki zdrowotnej.
  4. Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych i epidemiologicznych.
  5. Opracowanie i wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych zwiększających dostępność do programów zdrowotnych (profilaktycznych, rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności, w szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych.

– Dzisiaj po spotkaniu Izabeli Leszczyny, minister zdrowia z prof. Agnieszką Mastalerz-Migas konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej możemy z satysfakcją powiedzieć, że jesteśmy prawie u celu – mówi Jacek Krajewski.

 

***

Więcej na temat programu piątka dla POZ:

https://www.federacja–pz.pl/projekty/dokumenty_programowe/broszura.pdf

Poprzedni wpis

Czas nietypowych, groźnych infekcji

Następny wpis

Opieka koordynowana to lepsza diagnostyka i skuteczniejsze leczenie

Szukaj

Wydarzenia

kwiecień 2024

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Wydarzenia dla kwiecień

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

2

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

5

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

6

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

7

Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Wydarzenia dla kwiecień

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

9

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

12

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

13

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

14

Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Wydarzenia dla kwiecień

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

16

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

19

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

20

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

21

Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Wydarzenia dla kwiecień

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

23

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

26

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

27

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

28

Brak wydarzeń
29
30
1
2
3
4
5
Wydarzenia dla kwiecień

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

30

Brak wydarzeń