Dokumenty

Zapoznaj się z naszymi oraz obowiązującymi dokumentami. Zbiór dokumentów dostępny jest wyłącznie dla członków po zalogowaniu

Przejdź

Zamykane poradnie specjalistyczne? To możliwe, jeśli nie będzie lepszego finansowania

Zamykane poradnie specjalistyczne? To możliwe, jeśli nie będzie lepszego finansowania

– Konieczne jest natychmiastowe i radykalne zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przeciwnym razie nastąpi odpływ kadry i zamykanie poradni, a pacjenci, których nie stać na korzystanie z usług prywatnych gabinetów, będą mieli ograniczony dostęp do opieki specjalistów – przestrzega ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Andrzej Zapaśnik.

Jak zauważa Andrzej Zapaśnik, w związku z wybuchem epidemii COVID-19 w drugiej połowie marca i w kwietniu wyraźnie zmniejszyła się liczba świadczeń realizowanych w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).  W przypadku wizyt kontrolnych umożliwiono ich realizację w formie teleporad, natomiast pacjentom zarejestrowanym na pierwszą wizytę okres oczekiwania wydłużył się o kilka kolejnych tygodni – do czasu wystąpienia warunków umożliwiających wznowienie udzielania świadczeń na terenie przychodni.

– Wydaje się, że ten czas już nadszedł i od początku maja większość poradni przystępuje stopniowo do realizacji świadczeń w formie tradycyjnych wizyt, jednocześnie dbając o   zabezpieczenie pacjentów i personelu medycznego przed zakażeniem COVID 19 – mówi Andrzej Zapaśnik. – Konieczne było wdrożenie odpowiednich procedur organizacyjnych, które znacznie wydłużają średni czas wizyty pacjenta i obciążają dodatkowymi obowiązkami personel nielekarski oraz stosowanie dodatkowej odzieży ochronnej. Funkcjonowanie przychodni w takich warunkach prowadzi z jednej strony do zmniejszenia przychodów (wskutek zmniejszenia liczby przyjmowanych pacjentów), a z drugiej strony do wzrostu kosztów utrzymania placówki, wynikających m.in. z konieczności stosowania jednorazowych środków ochrony indywidualnej i zwiększonego zużycia środków dezynfekcyjnych.

Zdaniem eksperta Porozumienia Zielonogórskiego te problemy, pogłębiające istniejące już przed epidemią niedofinansowanie poradni AOS, stwarzają realną groźbę, że w najbliższym czasie może dojść do znacznego przyspieszenia obserwowanego od wielu lat zjawiska odpływu personelu zatrudnionego w poradniach AOS do placówek funkcjonujących na rynku usług komercyjnych oraz zamykania tych pierwszych.  Andrzej Zapaśnik zauważa, że w części poradni niedobory kadrowe nasilają się również z powodu niemożności kontynuowania dotychczasowej współpracy z tymi lekarzami, pielęgniarkami i położnymi, którzy w okresie zagrożenia epidemią COVID-19 zostali zobowiązani do pracy wyłącznie w miejscu swojego podstawowego zatrudnienia.

– Jedyną możliwością powstrzymania tego niekorzystnego społecznie trendu jest natychmiastowe i radykalne zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych w poradniach AOS, poczynając od   kontrolnej wizyty lekarskiej, którą  NFZ wycenia obecnie na  ok. 30-40 zł – uważa ekspert, dodając, że jak zwykle w tego typu sytuacjach, z powodu ograniczenia świadczeń finansowanych ze środków publicznych,  ucierpi najuboższa część społeczeństwa, której nie stać na   korzystanie z usług prywatnych gabinetów lekarskich.