Dokumenty

Zapoznaj się z naszymi oraz obowiązującymi dokumentami. Zbiór dokumentów dostępny jest wyłącznie dla członków po zalogowaniu

Przejdź

Komunikat – Inicjatywa ustawodawcza

Koleżanki i Koledzy,

Z dużą satysfakcją informuję, ze w dniu 9 listopada 2017r Marszałek Sejmu RP przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tym samym projekt ustawy, który ma na celu wzrost nakładów na opiekę zdrowotną do 6,8% do roku 2021r został usankcjonowany do dalszego procedowania. Warunkiem wniesienia tej inicjatywy pod obrady parlamentu jest zebranie co najmniej 100 tys.  podpisów polskich obywateli.

Koleżanki I Koledzy,

Dzięki Waszemu zaangażowaniu  zebraliśmy już bardzo dużo potrzebnych w tej sprawie głosów. Podpisy należy zbierać nadal aby dać jak największe poparcie tej inicjatywie. Listy, które już zostały zebrane należy jak najszybciej dostarczyć do Biur Związków Wojewódzkich skąd zostaną przesłane do Biura Federacji PZ i dalej do miejsca wskazanego przez Komitet.

Koleżanki i Koledzy,

Jeszcze jest szansa, ze obywatelski projekt ustawy wejdzie pod obrady Sejmu równolegle z już procedowanym projektem rządowym . Do końca listopada podpisy muszą się znaleźć w rękach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Proszę, zatem Was o jeszcze ten wysiłek i dostarczenie list z już zebranymi podpisami jak najprędzej do Biur Waszych Związków

Prezes FPZ

Jacek Krajewski

postanowienie_Marszalek

Rejestracja_inicjartywy_ustawodawczej_-_naklady