Dokumenty

Zapoznaj się z naszymi oraz obowiązującymi dokumentami. Zbiór dokumentów dostępny jest wyłącznie dla członków po zalogowaniu

Przejdź

Inicjatywa ustawodawcza 6,8 PKB

Inicjatywa ustawodawcza 6,8 PKB

Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie wspiera działania Porozumienia Rezydentów oraz Porozumienia Zawodów Medycznych zmierzające do poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Od 24 października w przychodniach należących do związku zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada on stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia z docelową wartością 6,8% PKB w 2021 roku.

Zachęcamy wszystkich Pacjentów do wsparcia tej inicjatywy.

 

Włodzimierz Bołtruczuk

Prezes Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie