Dokumenty

Zapoznaj się z naszymi oraz obowiązującymi dokumentami. Zbiór dokumentów dostępny jest wyłącznie dla członków po zalogowaniu

Przejdź

BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA W POZ – 3 GLOBALNE WYZWANIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA WHO

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie zapraszam wszystkich lekarzy POZ, pracujących w praktykach medycyny rodzinnej do wypełnienia krótkiej ankiety: www.tpj.pl/ankieta  (czas wypełnienia to max 5 minut). Ankieta jest anonimowa i wszystkie pozyskane z niej informacje zostaną użyte wyłącznie do opracowania statystycznego. Wyniki badania posłużą do poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii i zmniejszenia liczby zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem i ordynowaniem leków pacjentom leczonym w POZ.

Ankieta jest elementem badania prowadzonego przez Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach 3 Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia: Bezpieczna Farmakoterapia (Medication Without Harm WHO Third Global Patient Safety Challenge). Celem wyzwania jest zredukowanie szkody związanej z farmakoterapią o 50% w ciągu najbliższych 5 lat, na całym świecie. Farmakoterapia jest przyczyną licznych zdarzeń niepożądanych, także tych, których potencjalnie można było uniknąć. Uważa się, że koszt związany z błędami w farmakoterapii na świecie wynosi około 42 miliardy USD rocznie.

Proszę o zawieszenie ankiety na stronach związków i rozesłanie mailami do Waszych członków.

Pozdrawiam

Jacek Krajewski